UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o ciasteczkach na http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” prezentujemy listy rankingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących oraz nowo. tworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych.

18 kwietnia 2017 r. MR rozpoczęło konsultacje zewnętrzne projektu nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o wprowadzeniu korekty zapisu dotyczącego obrad KOW „Wsparcie  Pomostowe” zawartych w § 14 ust. 4.

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o planowanym rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.