UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o ciasteczkach na http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich rodzin.

W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zapraszam a spotkanie w subregionie wałbrzyskim dotyczącym zlecania usług użyteczności publicznej. Jest to jedno z dwóch spotkań w Wałbrzychu w tym roku (drugie spotkanie planowane jest na IX w ramach Forum Społecznie Zaangażowanych Samorządów).

Projektowi założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej poświęcone było -osiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w dniu 26 kwietnia br. Projekt został przygotowany przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, we współpracy z Grupą ds. Strategicznych i Programowych, działającą w ramach Krajowego Komitetu.

Podmioty Ekonomii Społecznej mogą uzyskać atrakcyjne środki na rozwój i założenie działalności. Ponad 8,5 mln zł trafi do minimum 134 podmiotów z terenu czterech województw. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest nowym pośrednikiem, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, upoważniającą do zarządzania funduszem pożyczkowym. PES będą mogły korzystać z programu przez 1,5 roku.

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” prezentujemy listy rankingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących oraz nowo. tworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych.