UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o ciasteczkach na http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rostrzygnęło otwarty konkurs ofert - Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r.  na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Minister Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania: „Wolontariat polska pomoc 2015”. Jego celem będzie wyłonienie najlepszych projektodawców, którzy będą realizować projekty wolontariackie na rzecz jednego z krajów partnerskich, będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej, tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza w dniu 26 maja 2015 r. do Wrocławia na konferencję pt Wsparcie osób młodych na rynku pracy - nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Od 11 maja do 12 czerwca br. można składać wnioski na przedsięwzięcia podnoszące świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw prośrodowiskowych. Dofinansowanie projektów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Polska Zielona Sieć wraz z przedstawicielami strony pozarządowej zasiadającej w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszają na spotkanie dot. możliwości współpracy organizacji pozarządowych z przedstawicielami Komitetu Monitorującego RPO oraz wdrażania funduszy europejskich w województwie dolnośląskim.