UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o ciasteczkach na http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

  • Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6
  • Slajd 7
  • Slajd 8
  • Slajd 9
  • Slajd 10

Projektowi założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej poświęcone było -osiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w dniu 26 kwietnia br. Projekt został przygotowany przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, we współpracy z Grupą ds. Strategicznych i Programowych, działającą w ramach Krajowego Komitetu.

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” prezentujemy listy rankingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących oraz nowo. tworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych.

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o wprowadzeniu korekty zapisu dotyczącego obrad KOW „Wsparcie  Pomostowe” zawartych w § 14 ust. 4.

18 kwietnia 2017 r. MR rozpoczęło konsultacje zewnętrzne projektu nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.