UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o ciasteczkach na http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 • Slajd 1
 • Slajd 2
 • Slajd 3
 • Slajd 4
 • Slajd 5
 • Slajd 6
 • Slajd 7
 • Slajd 8
 • Slajd 9
 • Slajd 10

          

 

 

HARMONOGRAM PROJEKTU STYCZEŃ 2017

1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
5.Przygotowanie i przeprowadzenie III warsztatu pn. „Biznesplan działalności odpłatnej lub gospodarczej w Podmiotach Ekonomii Społecznej, marketing i sprzedaż (zasady konstrukcji i pisania biznesplanów, proces generowania produktów)” z cyklu warsztatów edukacyjnych z zakresu przygotowania do rozpoczęcia i prowadzenia działalności ekonomicznej przez Podmioty Ekonomii Społecznej, w terminie 07 i 08 stycznia, Centrum Rozwoju Osobowego RENESANS, ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica, Arkadiusz Czocher, Joanna Czocher. Szczegółowy harmonogram warsztatu edukacyjnego w załączniku.
6.Spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na zatrudnienie w istniejących  i nowo tworzonych PS.
7.Wsparcie szkoleniowe dla osób chcących podjąć zatrudnienie w nowotworzonych PS. Zakres, terminy i miejsce szkoleń zostaną podane po dokonaniu stosownych ustaleń

Data publikacji: 30 grudnia 2016 r.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych na ścieżkę wsaprcia finansowego (dotacji) projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego".

W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listę rankingową.
Lista rankigowa kandydatów/grup założycielskich zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowo powsatajacych Przedsiebiorstwach Społecznych POBIERZ
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

Data publikacji: 30 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU REKRUTACJI NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA DOTACYJNEGO PROJEKTU „PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO”

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z zapisami REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn.: „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” na ścieżki wsparcia finansowego (dotacje), informuje o wydłużeniu naboru dokumentów rekrutacyjnych na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych. Termin naboru, został wydłużony do dnia 20 grudnia 2016 r.

Data publikacji: 21 listopada 2016 r.

HARMONOGRAM PROJEKTU LISTOPAD 2016

1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – Alicja Sadowska, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
5.Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu wyjazdowego dla PES i JST, w terminie między 18 a 30 listopada 2016, nie dokonano jeszcze wyboru miejsca realizacji oraz prowadzącego.
6.Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu pn. „Zarządzanie, planowanie strategiczne, delegowanie, prowadzenie działalności ekonomicznej w PES” z cyklu warsztatów edukacyjnych z zakresu przygotowania do rozpoczęcia i prowadzenia działalności ekonomicznej przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Nie ustalono jeszcze dokładnego terminu realizacji warsztatu oraz nie dokonano jeszcze wyboru miejsca realizacji. Prowadzący: Joanna Czocher oraz Arkadiusz Czocher. Powyższe informacje podane zostaną na bieżąco  po przeprowadzeniu stosownych procedur.

Data publikacji: 31 października 2016 r.

Zaproszenie na cykl warsztatów

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Program Wsparcia Sektora Ekonomii Społecznej subregionu wałbrzyskiego", współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020 na terenie subregionu wałbrzyskiego obejmującego powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasto Wałbrzych.

Cykl warsztatów edukacyjnych z zakresu przygotowania do rozpoczęcia i prowadzenia działalności ekonomicznej przez Podmioty Ekonomii Społecznej składający się z trzech dwudniowych warsztatów stacjonarnych. Cykl warsztatów dedykowany jest głównie dla funkcjonujących Podmiotów Ekonomii Społecznej, jak i osób fizycznych zainteresowanych podjęciem aktywności ekonomicznej
w formie działalności odpłatnej lub gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej.
Tematyka warsztatów obejmować będzie:
1. Warsztat - „Zarządzanie, planowanie strategiczne delegowanie, prowadzenie działalności ekonomicznej w Podmiotach Ekonomii Społecznej" – 2 dni
2. Warsztat - „Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności ekonomicznej w Podmiotach Ekonomii Społecznej (zagadnienia prawne i księgowo-podatkowe oraz marketingowe)" – 2 dni
3. Warsztat - „Biznesplan działalności odpłatnej lub gospodarczej w Podmiotach Ekonomii Społecznej, marketing i sprzedaż (zasady konstrukcji i pisania biznesplanów, proces generowania produktów)" – 2 dni
Termin rozpoczęcia Cyklu zostanie podany po zakończonym naborze zgłoszeń oraz zebraniu minimum 16 osobowej grupy szkoleniowej.

Wiecej informacji pod numerem infolinii projektu 74 848 01 00

Data publikacji: 27 października 2016 r.

 

Ogłozenie o planowanym naborze na dotacje

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o planowanym rozpoczęciu naboru dokumentów rekrutacyjnych na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.
W związku z realizacja projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 przez Partnerstwo w skład którego wchodzi: Forum Aktywności Lokalnej pełniące rolę Lidera, oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informujemy, że rekrutacja do w/w projektu na wsparcie związane z możliwości uzyskania wsparcia finansowego (dotacji) na tworzenie nowych lub wspieranie istniejących Przedsiębiorstw Społecznych rozpocznie się 4 listopada 2016 roku i potrwa do 25 listopada 2016 r. do godz. 16.00.
W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji. Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 25 listopada 2016 roku do godziny 16.00.
Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. (74) 848 01 00
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Jana Matejki 6, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 665 11 11
Regulamin Rekrutacji
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - os. fizyczne oraz pracownicy/przedstawiciele podmiotów
Deklaracja uczestnictwa – podmioty
Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny A I dla osób fizycznych;
Załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny B;
Załącznik nr 3 Formularz Rekrutacyjny A II dla osób fizycznych;
Załącznik nr 4 Formularz Rekrutacyjny A I dla podmiotów;
Załącznik nr 5 Formularz Rekrutacyjny A II dla podmiotów;
Załącznik nr 6 Formularz Rekrutacyjny A III dla podmiotów;
Załącznik nr 7 Formularz Oceny (A I dla os. fizycznych, A II dla osób fizycznych, A I dla osób prawnych, A II dla osób prawnych, A III dla osób prawnych, B)
Informacja dotycząca wskazania formy wsparcia, którą Kandydat/ka jest zainteresowany/a
Informacja dotycząca wskazania formy wsparcia, którą Podmiot jest zainteresowany
Oświadczenie o zabezpieczeniu - os. fizyczna
Oświadczenie o zabezpieczeniu - podmiot
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Data publikacji: 20 października 2016 r.

HARMONOGRAM PROJEKTU PAŹDZIERNIK 2016

1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – Alicja Sadowska, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Planowany termin realizacji usługi edukacyjnej grupowej:
•03.10.2016 r., Głuszyca Centrum Kultury Biblioteka Miejska ul. Grunwaldzka 26, godz. 10:00 – 16:00, Arkadiusz Czocher.
•05.10.2016 r., Boguszów –Gorce Punkt Pośrednictwa Pracy OHP pl. Odrodzenia 8, godz. 10:00 – 15:00 , Arkadiusz Czocher.
•07.10.2016 r., Mieroszów Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28, godz. 14:30 – 17:30 , Wojciech Pietruszka.
•10.10.2016 r., Walim Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. T. Kościuszki 2, godz. 10:00 – 14:00, Arkadiusz Czocher.
•11.10.2016r. Ząbkowice Powiatowy Urząd Pracy, ul. Powstańców Warszawy,
•godz. 10:00 – 16:00 Arkadiusz Czocher.
•11.10.2016r. Dzierżoniów ul. Wrocławska 47, godz. 10:00 – 16:00, Wojciech Pietruszka.
•17.10.2016r. Wałbrzych Powiatowy Urząd Pracy, godz. 10:00- 15:00,Wojciech Pietruszka.
•19.10.2016 r. Wałbrzych Fundacja Merkury ul. Ludwika Beethovena 10, godz. 14:00 – 18:00, Arkadiusz Czocher.
•20.10.2016r. Kłodzko Powiatowy Urząd Pracy, godz. 10:00 – 16:00, Arkadiusz Czocher.
•20.10.016r. Kłodzko Powiatowy Urząd Pracy, godz. 10:00 – 16:00 , Wojciech Pietruszka.
•Kolejne terminy podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.

Data publikacji: 30 wrzesień 2016 r.

HARMONOGRAM PROJEKTU WRZESIEŃ 2016

AKTUALIZACJA Z DNIA 13.09.2016 ROKU: Odwołanie zaplanowanego szkolenia otwartego z zakresu ”Możliwości i obowiązków dla organizacji pozarządowych wynikających z wejścia w życie znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
1.1. Planowany termin realizacji animacyjnych spotkań grupowych:
• 19.09.2016 -  Wałbrzych Centrum Aktywizacji Lokalnej, godz. 10:00-12:00 - organizacja spotkania Agnieszka Stańczyk.
• 29.09.2016 – Wałbrzych PUP,  godz. 10:00-13:00 – organizacja spotkania Agnieszka Stańczyk.
1.2. Indywidualne spotkania animacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
2. Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – Alicja Sadowska, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
• doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów, średnio 80 godzin w miesiącu.
• doradca biznesowy – Robert Ławski, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów, średnio 80 godzin w miesiącu.
4. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
5. Przeprowadzenie szkolenia otwartego w dniach 16-17.09.2016 roku dla 16 uczestników/czek projektu z zakresu ”Możliwości i obowiązków dla organizacji pozarządowych wynikających z wejścia w życie znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.  

Data publikacji: 31 sierpnia 2016 r.

Spotkania animacyjne

Prezentacja ze spotkań animacyjnych dla osób i podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora ekonomii społecznej na terenie subregiony wałbrzyskiego w tym zakładaniem nowych i rozwojem istniejących przedsiębiorstw społecznych.
Prezentacja

Data publikacji: 12 sierpień 2016 r.

Spotkanie dla osób fizycznych oraz przedstawicieli Przedsiębiorstw Społecznych

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii  Społecznej w Wałbrzychu zaprasza  na spotkanie w dniu 9 sierpnia 2016 roku o godzinie 10:00 dla osób zainteresowanych tworzeniem  nowych przedsiębiorstw społecznych ( fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych itp.), które zamierzają prowadzić działalność gospodarcza i odpłatną, oraz o godzinie 13.30 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych  ( fundacji, stowarzyszeń), które zamierzają prowadzić działalność gospodarcza i odpłatną. Miejsce spotkania ul. Mickiewicza 26 Wałbrzych. Siedziba Centrum Aktywności Lokalnej.

Na spotkaniu zaprezentujemy  m.in.. zasady przyznawania dotacji do 20 000 złotych na 1 osobę, która znajdzie zatrudnienie w  stowarzyszeniu lub fundacji, które zdecydują się na tworzenie nowych miejsc pracy oraz przekształcenie się  w przedsiębiorstwo społeczne. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Program Wsparcia Sektora Ekonomii Społecznej  Subregionu Wałbrzyskiego współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 03 sierpień 2016 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu prowadzony przez stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność statutową na terenie  subregionu wałbrzyskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn.
”Możliwości i obowiązki dla NGO wynikające z wejścia w życie znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Termin szkolenia: 16-17 września 2016 roku
Miejsce szkolenia: Wałbrzych
Liczba miejsc na szkoleniu: 16
Początek szkolenia: 9.00

Uwaga!!!! Z jednej organizacji w szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 2 osoby
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z doradcą kluczowym DOWES kierując swoje zapytania na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przedstawicieli zaproszonej organizacji.

Ramowy program szkolenia:

- rejestracja Uczestników/czek
- Przepisy przejściowe i dostosowawcze do nowej znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
-  Prawne możliwości rozwoju organizacji w oparciu o zmiany przepisów  w nowej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
- Obowiązki  dla NGO wynikające ze zmiany Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
- Aspekty prawne możliwości zwiększenia przychodów NGO w oparciu o działalność odpłatną i gospodarczą ( aspekty prawne)
- Obowiązki  związane z upublicznianiem przez organizacje informacji publicznej;
- Nowy wymiar  nadzoru nad stowarzyszeniami rejestrowymi, zasada legalności;
- Nowe możliwości dla stowarzyszeń zwykłych;
- Zasad powstawania i nadzoru nad terenowymi oddziałami stowarzyszeń;

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ramach projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” oraz budżetu państwa.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!!

Data publikacji: 02 sierpień 2016 r.

HARMONOGRAM PROJEKTU SIERPIEŃ 2016

1. Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
1.1. Planowany termin realizacji animacyjnych spotkań grupowych:
• 09.08.2016 – Wałbrzych CAL, godz. 10:00-13:00 – osoby fizyczne – organizacja spotkania Agnieszka Stańczyk.
• 09.08.2016 – Wałbrzych CAL, godz. 13:00-15:00 – organizacje – organizacja spotkania Agnieszka Stańczyk.
• 31.08.2016 – Wałbrzych ZAZ Mickiewicza,  godz. 9:00-11:00 – organizacja spotkania Agnieszka Stańczyk.
1.2. Indywidualne spotkania animacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
2. Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – Jerzy Zbierzak, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów, średnio 80 godzin w miesiącu.
• doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów, średnio 80 godzin w miesiącu.
• Doradca biznesowy – Robert Ławski, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów, średnio 80 godzin w miesiącu.
4. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
5. Przygotowania do przeprowadzenia szkolenia otwartego dla 16 uczestników/czek projektu z zakresu ”Możliwości i obowiązków dla organizacji pozarządowych wynikających z wejścia w życie znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Data publikacji: 29 lipca 2016 r.

HARMONOGRAM PROJEKTU LIPIEC 2016

1. Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
1.1. Planowany termin realizacji animacyjnych spotkań grupowych:
• 29.07.2016 r. – Rzeczka,  godz. 14:00-16:00, organizacja spotkania Agnieszka Stańczyk.
1.2. Indywidualne spotkania animacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
2. Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – Jerzy Zbierzak, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów, średnio 80 godzin w miesiącu.
• doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów, średnio 80 godzin w miesiącu.
• doradca biznesowy – Robert Ławski, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów, średnio 80 godzin w miesiącu.
4. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.

Data publikacji: 30 czerwca 2016 r.

Bezpłatne doradztwo dla osób i Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych

Forum Aktywności Lokalnej wraz z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego w ramach projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej

Do skorzystanie z doradztwa zapraszamy zainteresowane osoby jak i Podmioty Ekonomii Społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne) oraz Przedsiębiorstwa Społeczne z terenu subregionu wałbrzyskiego obejmującego swym zasięgiem powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, miasto Wałbrzych na prawach powiatu, ząbkowicki.

W ramach usług doradczych przewiduje się możliwość skorzystania z trzech rodzajów doradztwa:

 • charakterze ogólnym (m.in. rejestracji i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego przez osoby fizyczne; tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej (fundacji, stowarzyszeń); tworzenia podmiotów reintegracyjnych ), przekształcania Podmiotów Ekonomii Społecznej w Przedsiębiorstwa Społeczne, zewnętrznych źródeł finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej, działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej)
 • doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, finansowe, marketingowe, IT),
 • doradztwo biznesowe dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych (m.in. zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw społecznych; doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES  działalności  gospodarczej  lub/i  statutowej  odpłatnej (dopasowane    dla    konkretnego    klienta    (obejmuje    doradztwo zawodowe i branżowe); doradztwo w zakresie negocjacji biznesowych; opracowywania i uaktualniania biznesplanów)

W celu uzyskania szczegółów związanych z oferowanym wsparciem oraz skorzystania z usług doradczych, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z Nami telefonicznie lub mailowo:
Forum Aktywności Lokalnej: numer stacjonarny 74 848 01 00, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej: numer stacjonarny 74 665 11 11, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Forma świadczenia usług doradczych zostanie dostosowane do potrzeb zainteresowanych osób jak i Podmiotów.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w oferowanych formach wsparcia w ramach projektu pn.: „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”

Załącznik nr 1- Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej lub pracownika/przedstawiciela podmiotu/instytucji

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy instytucji lub Podmiotu

Data publikacji: 27 czerwca 2016 r.

 

Umowa podpisana

Miło Nam oznajmić iż w dniu dzisiejszym Forum Aktywności Lokalnej podpisało umowę o dofinansowanie projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej z Dolnoślaskim Wojewódzkim Urzędem Pracy będącym Instytucja Pośrednicząca  dla RPO WD 2014-2020. Projekt "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 24 czerwca 2016 r.

HARMONOGRAM PROJEKTU CZERWIEC 2016

1. Zatrudnienie kadry wspierającej oraz kadry kluczowej.
2. Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
3. Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
4. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – Jerzy Zbierzak, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – Robert Ławski, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
5. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.

Data publikacji: 31 maja 2016 r.

Start projektu

Z dniem 1 czerwca 2016 roku Forum Aktywności Lokalnej wraz z Partnerem, Fundacją rozwoju Ekonomii Społecznej rozpoczeło realizację projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Projekt jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem projektu jest komplementarny program wsparcia sektora Ekonomii Społecznej w subregionie wałbrzyskich mający przyczynić się do jego rozwoju oraz zwiększenia w nim poziomu zatrudnialności zwłaszcza osób z grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakres rzeczowy projektu opiera się na realizacji trzech komponentów usług związanych z rozwojem sektora ekonomii społecznej oraz poziomu zatrudnienia w nim. Swym działaniem obejmuje on usługi animacji, rozwoju ekonomii społecznej oraz wspierania istniejących przedsiębiorstw społecznych
Grupa docelową projektu są:
1.osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Us. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej
2.podmioty ekonomii społecznej
3.przedsiębiorstwa społeczne
4.organizacje pozarządowe
5.instytucje wspierające ekonomię społeczną społeczną
6.JST i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy ww. podmiotów
7.przedstawiciele nauki i biznesu
8.podmioty uprawnione do tworzenia PES o charakterze reintegracyjnym
9.społeczności lokalne z terenu subregionu wałbrzyskiego obejmującego powiaty dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki
Efektem projektu będzie profesjonalizacja działania sektora ES realizowana poprzez podnoszenie jego konkurencyjności, zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych i poziomu zatrudnienia w sektorze, nawiązanie współpracy międzysektorowej przyczyniającej się do wzrosty znajomości tematyki ekonomii społecznej oraz jej znaczenia w subregionie. Osiągnięcie zaplanowanych celów i rezultatów projektu zrealizowane zostanie dzięki komplementarnym działaniom, zaplanowanemu w ramach projektu wsparciu (m.in. animację, szkolenia, doradztwo,  wsparcie finansowe itp.) i realizowanemu przez doświadczona i wykwalifikowaną kadrę akredytowanego przy MRPiPS OWES

Na niniejszej stronie będziemy informować o postepach w realizacji projektu, planowanych naborach na wsparcie, w tym finansowe, na zaplanowane w projekcie formy wsparcia, dokumentach rekrutacyjnych oraz charmonogramach działań projektowych.

Inforlinia Projektu: 74 848 01 00 oraz 74 665 11 11.

     

 

Data publikacji: 06 czerwca 2016 r.