UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o ciasteczkach na http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 • Slajd 1
 • Slajd 2
 • Slajd 3
 • Slajd 4
 • Slajd 5
 • Slajd 6
 • Slajd 7
 • Slajd 8
 • Slajd 9
 • Slajd 10

CO TO JEST EKONOMIA SPOŁECZNA?

Jest wiele sposobów określenia tej specyficznej działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona nazywana gospodarką społeczną, a także przedsiębiorczością społeczną, a w literaturze – ekonomią solidarności.

Pod szyldem ekonomii społecznej kryją się różne instytucje, które łączy to, że po pierwsze – prowadzą działalność gospodarczą, po drugie – wypracowany zysk inwestują w cele społeczne, przeznaczają na potrzeby swoich członków lub społeczności, w których działają. Instytucje i organizacje tworzą sektor ekonomii społecznej wtedy, gdy w jakikolwiek sposób działają w sferze gospodarczej. Zamiarem przedsiębiorstw społecznych nie jest maksymalizacja lub zwiększenie dochodu udziałowców czy też właścicieli.

Przedsiębiorstwo społeczne ponosi ryzyko, zatrudnia personel, rozlicza się z urzędem skarbowym, produkuje, sprzedaje usługi oraz konkuruje z innymi firmami.

Czym się więc różni od zwykłego przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorstwo społeczne w swoich działaniach biznesowych koncentruje się na społecznie użytecznym celu, a zyski, jakie wypracowuje, przeznacza właśnie na cele społeczne. Często zatrudnia w swoich szeregach osoby wykluczone społecznie lub też swoje działania nakierowuje na poprawę ich sytuacji.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMERCYJNE
 • Celem działania jest generowanie jak największego zysku dla właściciela,
 • Zysk przeznaczany jest dla właściciela,
 • Działa na wolnym rynku i w pełnej konkurencji,
 • Zarządzanie jest w pełni po stronie właściciela.
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
 • Celem działania jest generowanie zysku, aby zapewnić pracę ludziom i wpierać ich rozwój społeczny,
 • Zysk przeznaczany jest na cele i działania społeczne,
 • Działa na wolnym rynku, jednak może korzystać z ulg, dotacji i wsparcia ze strony samorządu,
 • Zarządzanie w zależności od podmiotu może być zależne od właściciela, którym może być zarówno grupa tworząca przedsiębiorstwo, jak i osoby, które powołały dane przedsiębiorstwo.

Dlaczego warto tworzyć przedsiębiorstwa społeczne?

 • Tworzą one nowe miejsca pracy, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. ubóstwem, bezrobociem),
 • Integrują osoby z problemami społecznymi z innymi mieszkańcami,
 • Produkują towary i świadczą usługi zgodne z potrzebami społeczności,
 • Pozwalają pomagać innym, integrować środowisko i różne grupy społeczne,
 • Umożliwiają stworzenie miejsca pracy zgodnie ze swoimi marzeniami, potrzebami i umiejętnościami – tak naprawdę bardzo często jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia.

Rodzaje przedsiębiorstw społecznych

 • Organizacje pozarządowe,
 • Spółdzielnie socjalne,
 • Spółki non-profit,
 • Zakład Aktywności Zawodowej.
Źródło: www.ekonomiaspoleczna.pl