UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o ciasteczkach na http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

  • Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6
  • Slajd 7
  • Slajd 8
  • Slajd 9
  • Slajd 10

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej informuje o naborze w konkursie o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020". W obecnej, trudnej dla podmiotów ekonomii społecznej sytuacji  wywołanej pandemią COVID-19, przewidziano dodatkowe wsparcie w formie nagrody rzeczowej, związane np. z doposażeniem podmiotu ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

    Kategoria I. Debiut roku.

    Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

    Kategoria III. Sukces rynkowy.

    Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.

    Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Ponadto dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące nagrody:

- pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);

- pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:


    · Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;

    · Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;

    · Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.


Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

Z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w postaci relacji online m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook w listopadzie br.

Zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej do skorzystania ze wsparcia DOWES w wyborze odpowiedniej kategorii w której podmiot mógłby ubiegać sie o certyfikat oraz w zakresie przygotowaniu dokumentów niezbędnych dla złożenia swojej kandydatury w tym zakresie.

Data publikacji: 19 czerwca 2020 r.