UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o ciasteczkach na http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o planowanym rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 przez Partnerstwo w skład którego wchodzi: Forum Aktywności Lokalnej pełniące rolę Lidera, oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informujemy, że nabór Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych rozpocznie się 22 marca 2017 roku i potrwa do 11 kwietnia 2017 roku do godz. 16.00.
Aby ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji), należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiedni Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie.
Wszystkie dokumenty związane z ubieganiem się o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. (74) 848 01 00
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 665 11 11
1)Regulamin uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego,
2)Załącznik  nr  1:  Wniosek  o  udzielenie  Wsparcia  Finansowego  (Dotacji)  na  utworzenie miejsca pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym;
3)Załącznik nr 2: Biznesplan ;
4)Załącznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy;
5)Załącznik nr 4: Budżet;
6)Załącznik nr 5: Wniosek o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub po przekształceniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne;
7)Załącznik nr 6: Biznesplan;
8)Załącznik nr 7: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji);
9)Załącznik nr 8: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji);
10)Załącznik nr 9: Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego;
11)Załącznik nr 10: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielnie Podstawowego Wsparcia Pomostowego;
12)Załącznik nr 11: Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego;
13)Załącznik nr 12: Karta Oceny Formalnej Wniosku o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego;
14)Załącznik nr 13: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

Data publikacji: 17 marca 2017 r.