UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o ciasteczkach na http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru dokumentów rekrutacyjnych na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.

W związku z realizacja projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 przez Partnerstwo w skład którego wchodzi: Forum Aktywności Lokalnej pełniące rolę Lidera, oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informujemy, że rekrutacja do w/w projektu na wsparcie związane z możliwości uzyskania wsparcia finansowego (dotacji) na tworzenie nowych lub wspieranie istniejących Przedsiębiorstw Społecznych rozpoczeła się z dniem dzisiejszym, i potrwa do 30 marca 2018 r. do godz. 16.00.

W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji. Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 30 marca 2018 roku do godziny 16.00.
Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. (74) 848 01 00
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. ul. Beethovena 1-2 pok. 26, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 665 11 11
Regulamin Rekrutacji
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - os. fizyczne oraz pracownicy/przedstawiciele podmiotów
Deklaracja uczestnictwa – podmioty
Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny A I dla osób fizycznych;
Załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny B;
Załącznik nr 3 Formularz Rekrutacyjny A II dla osób fizycznych;
Załącznik nr 4 Formularz Rekrutacyjny A I dla podmiotów;
Załącznik nr 5 Formularz Rekrutacyjny A II dla podmiotów;
Załącznik nr 6 Formularz Rekrutacyjny A III dla podmiotów;
Załącznik nr 7 Formularz Oceny (A I dla os. fizycznych, A II dla osób fizycznych, A I dla osób prawnych, A II dla osób prawnych, A III dla osób prawnych, B)
Informacja dotycząca wskazania formy wsparcia, którą Kandydat/ka jest zainteresowany/a
Informacja dotycząca wskazania formy wsparcia, którą Podmiot jest zainteresowany
Oświadczenie o zabezpieczeniu - os. fizyczna
Oświadczenie o zabezpieczeniu - podmiot
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Tabela weryfikacyjna statusu Przedsiębiorstwa Społecznego

Data publikacji: 7 sierpnia 2017 r.