UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o ciasteczkach na http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

IIDolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy opublikował wykaz pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, zgodnie z zapisem Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych IZ RPO WD 2014-2020 dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji  (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Wałbrzych, Wrocław, Legnica i Jelenia Góra pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami”. Tematyka spotkania obejmie zmiany, które zostaną niebawem wprowadzone w ustawie Pzp, w zakresie m.in. klauzul społecznych. Ekspert prowadzący: Robert Mangold (prawnik, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych)

Forum Aktywności Lokalnej wraz z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego w ramach projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej

Prezydent RP Andrzej Duda 11 lipca podpisał nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona do ustawy tzw. klauzule społeczne. Pomagają one tak kształtować zamówienia publiczne  - czyli procedury regulujące wydawanie środków publicznych, np. na budowę dróg, utrzymanie czystości, ochronę w budynkach rządowych, publicznej służbie zdrowia czy szkolnictwie, żeby poza realizacją podstawowego celu zamówienia, osiągane były również inne społecznie korzystne cele.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe do zgłaszania kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, która ma powstać przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.